• Har du som leder behov for en profesjonell sparringspartner i ditt arbeid med de store og de små utfordringene du står overfor?

Jeg kan være din personlige rådgiver og sparringspartner i prosesser, planlegging og realisering av prosjekter som understøtter de forretningsmessige målene. Dette kan være både på strategisk og operativt nivå.

Jeg har lang erfaring med ledelse på ulike nivå i privat og offentlig sektor med et stort nettverk. Jeg har mulighet til å gå inn i ulike virksomheter og raskt sette meg inn i utfordringene som du ønsker hjelp til å løse. Jeg har jobbet i store og små bedrifter, både med internasjonalt eierskap og i lokalt forankrede selskap og virksomheter.

Med 20 år i privat lederskap og tilsvarende i offentlig sektor, kan jeg være nettopp den rådgiveren du har behov for.