CV

Download PDF

CURRICULUM VITAE

 Personalia:

 Navn: Per Harstad

Født: 200454

Adr: Østre vei 12, 3152 Tolvsrød

Tlf  mobil: 93 01 90 22

per@perharstad.no

Firma: «Per Harstad Rådgivning» www.perharstad.no

 

Praksis:

2018 –              Rådgiver. Per Harstad Rådgivning. Lederstøtte, strategiutvikling, styrearbeid, HR rådgivning, mentorvirksomhet.

2013 – 2018    Daglig leder i Velle Utvikling AS. 100 ansatte, omsetning 2016 på 98 mnok. Velle Utvikling er en arbeid- og inkluderingsbedrift med drift av ulike egne forretningsområder, og salg av tjenester og produkter for offentlig og privat sektor. Fagopplæring står sentralt i forretningsideen.

 2007 – 2013    HR Manager/HMS ansvarlig i  Vinghøg AS, fast ansatt fra 01.12.07. Hovedansvar for rekruttering, lederstøtte, personalpolitikk, oppbygging av personaladministrativt system, kompetanseutvikling mv. Integrering og implementering av HR relaterte tiltak i 2 oppkjøp, Simrad Optronics i 2007 og Rheinmetall Defence i 2010. 200 ansatte.

 2005 – 2007    Rådgiver/konsulent «Per Harstad Personalutvikling».

Lederutvikling, omstilling, personalutvikling, management for hire, veiledning og coaching. Kompetanseområdene er både ledelse, styring, prosess, og kunnskapsbasert.  *Referanser oppgis på forespørsel.

 

2006 –2007     Personaldirektør Høgskolen i Vestfold

Management for hire, engasjert fra 01.09 inntil 1 år. 400 ansatte. Strategisk og operativt arbeid innen høgskolens målområder knyttet til HR/personalområdet.

 

2006                Generalsekretær Studieforbundet Folkeuniversitetet

Management for hire, fungerende generalsekretær fra 15.06 til 31.08  inntil ny person er tilsatt. Engasjert for styring og ledelse av studieforbundets drift på landsbasis.

 

2005 – 2006    Administrerende direktør Fønix Kompetansenett as.

Management for hire. Konstituert direktør i attføringsbedrift fra 15.11.05 til  10.04.06 med ansvar for virksomhetsstyring/utvikling og utvikling av strategisk plan for 2006, herunder overtakelse/implementering av ny virksomhet. Totalt 71 faste ansatte.

 

2000 – 2005    HR manager, Heerema Tønsberg as.

                        Internasjonal offshore – bedrift med 280 ansatte.

Personalpolitikk, rekruttering, forhandlinger, ledelsesutvikling, kompetanseutvikling, rådgivning/veiledning, nedbemanning, og organisasjonsutvikling. Engelsk som arbeidsspråk, rapportering til Holland.

1997 – 2000    Administrasjonssjef, Fylkesmannen i Vestfold.

Personalpolitikk, herunder kompetanseutvikling/rekruttering, IT-strategi, ledelsesutvikling, adm. utvikling, strategisk planlegging, organisasjonsutvikling i den regionale stat.

 

1992 – 97.       Kontorsjef, Direktoratet for Brann-og Eksplosjonsvern.

Personaladministrativ ledelse/forvaltning, IT-strategi, OU-arbeid, kompetanseutvikling, informasjonsstrategi, adm.utvikling og strategisk planlegging.

 

 1988 – 91.       Distriktsarbeidssjef, Arbeidsformidlingen i Tønsberg.

Leder av fylkets største arbeidsformidling med tett samarbeid mot offentlige og     private aktører i regionen. Styring, personalledelse, rekruttering, kompetanseutvikling, strategisk planlegging

 

 1987 – 88.       Nestleder, Arbeidsformidlingen i Tønsberg.

                        OU-arbeid, kompetanseutvikling, rekruttering, veiledning, mv

 

1985                Utredningskonsulent, Vestfold fylkeskommune. (6 mnd)

                       

1984 – 87        Leder av avdelingskontor, Kriminalomsorg i Frihet i Vestfold

                        Veiledning, kuratorvirksomhet, tilsyn, kompetanseutvikling mv

 

1983 – 84.       Nestleder, Treningsskolen Breidablikk.      

                   Veiledning, kompetanseutvikling, rekruttering, mv.

 

1980 – 83.       Attføringssekretær/gruppeleder, Fylkesarbeidskontoret i Hordaland.

                        Saksbehandling, veiledning, opplæring.

 

 Utdanning:  Samfunnsvitenskapelig Embetseksamen av lavere grad, Cand Mag

 1994                Veiledningsprogram innen «Endringskompetanse», ¾ år.

1990                Strategisk Personalledelse, NIPA, ¾ år.

1989                Markedsføring, EDB-skolen, 2 Vt

1987                Personaladministrasjon, Høgskolen i Vestfold, 10 Vt.

1980                Samfunnsvitenskapelig Cand.Mag, UiO, (Sosiologi, Sosialpedagogikk, Administrasjon) 80 Vt

 Språk:        Engelsk  

 

Styreerfaring:

2018 – 2020    Styreleder Grunderhuset Hi5

 2017 – 2020     Styremedlem i Grunderhuset Hi5. Hi5 er en inkubator for grundere og etablerere.

2011 – 2013    Styremedlem i Velle Utvikling AS.

2010 – 2013    Styremedlem og senere styreleder Flint Tønsberg AIL.

1993- 2001     Styreleder Folkeuniversitetet i Tønsberg. Kompetanseutvikling, voksenopplæring, bedriftsrettet opplæring.

1998 –1999     Fylkesmannens representant i styret for Høgskolen i Vestfold

 

Annen relevant erfaring/praksis:

2018 – forts     Tilknyttet mentornettverk

 2018 – forts     Tilknyttet InterimLeder AS

2016 – 2017    Medlem i nedsatt utvalg i Direktoratet for Arbeid – og Velferdsetaten ( NAV) for utarbeidelse av ny kravspesifikasjon for nytt arbeidsmarkedstiltak.

2017                           Medlem i utvalg for fornying av arbeid – og inkluderingsbransjen i NHO Service.

2012 –  forts    NHOs medlem som fagdommer (arbeidsgiver) i Tingrett/lagrett i arbeidsrettssaker

2011-  2013    Medlem i ledernettverk «Avanse» for elektronikkbedrifter og NAV i Vestfold

2010-  2014    Medlem i HR forum i Vestfold (Nettverk m 15 bedrifter i fylket)

2005 –2006     Engasjert som veileder for lederutviklingsprogram, Høgskolen i Vestfold

2005 –2009     Gjesteforeleser ved SAL, Høgskolen i Vestfold

2005 –2006     Medlem i Topplederforum i Vestfold, programansvarlig i nettverket.

2002  -2005    NHO s representant i brukerforum næringsliv/offentlig sektor i Vestfold

1999 –2002     Deltatt i Electronic Coast, ( gruppen for lederutvikling)

2001 –2007     Foreleser i Personalledelse på høgskolenivå for Folkeuniversitetet

1997- 2009.    Medlem i Vestfold Personalforum, faglig nettverk for ledelse og org.utvikling

1997- 1998     Deltaker i strategiutvalg for utvikling av Folkeuniversitetet på landsbasis.

 

                        Jeg har et stort nettverk i offentlig og privat sektor på strategisk ledernivå

2018 –             Kunder fra 2018 i «Per Harstad Rådgivning»: Kommuner, regnskap/revisjon, opplæringsbedrifter, hotell/reiseliv, grunderbedrift, mfl

2005-2007      Kunder jeg har jobbet med i perioden 2005 til 2007 i eget firma «Per Harstad Personalutvikling» :

Statistisk Sentralbyrå, Helse Sør, Vestfold Fylkeskommune( 4 videregående skoler), Høgskolen i Vestfold, Ringerike kommune (opplæring/veiledning 65 mellomledere), Media Site Vestfold as, Sirius Media as, Edda annonseproduksjon as, Rambøll Future as, Folkeuniversitetet Buskerud Vestfold, Fønix Kompetansenett as, Studieforbundet Folkeuniversitetet, Isola AS.

Download PDF